Kontakta oss

Ordförande
Biskop Anders Arborelius OCD
Katolsk Biskopsämbetet

Vice ordförande
Vakant

Generalsekreterare
Sr Madeleine Fredell OP
Justitia et Pax
Kommissionen för Rättvisa och Fred i
Stockholms Katolska Stift
Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum
Box 2150
103 14  Stockholm

Besöksadress:
Brunnsgränd 4, 4 tr
Gamla Stan
Tel: 08 - 505 576 80

Sr Madeleine Fredell kan också nås på:
08 - 31 81 12; 070 - 54 52 144

E-post: justitia.pax@katolskakyrkan.se