Nyheter

Vi förnyar vår hemsida och det kan ta lite tid. Vi lägger in information och dokument allteftersom. Från den här fliken kan du klicka dig vidare till det som är senast inlagt.

Klimattragedi, en existentiell trosfråga

Syster Madeleine Fredell OP höll föredraget Klimattragedi, en existentiell trosfråga måndag 11 februari 2019 för Förbundet Kristen Humanisms Stockholmsavdelning.

Här kan du läsa föredraget!

2019-02-12

Arbetets värde

Nu finns ett nytt avsnitt under rubriken Människan är kyrkans första väg som behandlar arbetsfrågor. Avsnitten är tänkta att vara till stöd för ett politiskt ställningstagande inför valet i höst.

Här kan du läsa texterna!

2018-08-01

Dialog och mångfald

Nu finns kyrkliga texter med temat Dialog och mångfald i projektet Människans är kyrkans första väg.

Här kan du läsa textern!

2018-04-17

Människan är kyrkans första väg

Nu finns texter för hur vi ska förhålla oss till flyktingpolitiska frågor!

Läs här!

2018-03-26

Människan är kyrkans första väg

Justitia et Pax, i samarbete med Caritas Sverige och Respekt, kommer att under rubriken Människan är kyrkans första väg påminna om katolska kyrkans syn i olika politiska frågor inför val till riksdag, landsting och kommun i september 2018.Texterna samlas under vissa rubriker och fylls successivt på. De är hämtade från bibeln, de senaste påvarna, dokumenten från Andra Vatikankonciliet, katolska kyrkans katekes, kyrkofäderna och kyrkolärarna.

Här hittar du texterna!

2018-03-18

Radioandakterna 19 - 23 februari 2018

Sr Madeleine Fredell OP håller radioandakterna i P1 kl. 05.45 under veckan 19 - 23 februari. Via Sveriges Radios hemsida kan du lyssna närsomhelst till andakterna.

Klicka här!

2018-02-18

Migranter och flyktingar: män och kvinnor som söker fred

Påven Franciskus fredsbudskap för 2018 finns nu i svensk översättning. Temat är den här gången flyktingar och migranter.

Här kan du läsa den svenska översättningen!

2017-12-18

Ordet är en gåva. Den andre är en gåva

Här kan du läsa påven Franciskus fastebudskap för 2017 på svenska.

Klicka här!

2017-03-23

Befrielseteologins uppkomst i nytt ljus

Justitia et Pax inbjuder till ett seminarium om Befrielseteologins uppkomst i nytt ljus onsdag 15 mars 2017.

Här kan du läsa mer om seminariet och hur man anmäler sig.

2017-03-01

Världsdagen för de sjuka

Lördag 11 februari 2017 firas Världsdagen för de sjuka i katolska kyrkan.

Här kan du läsa påven Franciskus budskap på svenska för den dagen!

2017-02-09

Problematisering av katolska kyrkans komplementaritetslära

Sr Madeleine Fredell OP höll föredrag om katolsk komplementaritetslära för Arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor på Sveriges Kristna Råd 6 februari 2017.

Här kan du läsa föredraget i sin helhet.

2017-02-07

Förbön för kristen enhet

Under en ekumenisk vesper i Marie Bebådelse församling 24 januari 2017 framförde Elisabeth Nordlander, präst i Hägerstens församling, en förbön för kristen enhet. Vi uppmuntrar alla att regelbundet be för enhet.

Använd dig gärna av den här förbönen!

2017-01-26

Ickevåld som fredspoitik

Påven Franciskus budskap för Världsböndagen för fred 1 januari 2017 har som rubrik Ickevåld som fredspolitik.

Här kan du läsa budskapet i svensk översättning

2016-12-28

Utmaning av vår girighetskultur

Helle Klein höll predikan i Nacka kyrka söndag 18 september 2016. Texterna kom från Predikaren 5:9-15, 1:a Timotheusbrevet 6:7-11 och Luk 12:13-21. Här utmanas den girighet som vår tid lider av. Det är i de sociala och politiska handlingarna vi kan bli heliga i dag. Vi uppmanas alla att sträva efter att kunna ge av det som finns till den som behöver och att kunna ta emot av den andre det han har att ge. Kanske är det sistnämnde det svåraste, att vi själva vågar visa våra behov, vår svaghet och brist ...

Här kan du läsa predikan i sin helhet!

2016-09-21

Världsböndagen för vård av skapelsen

Den andra världsböndagen för vård av skapelsen firas torsdag 1 september. Påvliga rådet för Justitia et Pax har förberett en bönestund som du hittar här: http://www.iustitiaetpax.va/content/dam/giustiziaepace/Eventi/giornatamondialepreghieracuracreato2016/2016.09.01%20Prayer%20Service%20ENG.pdf

och här uppmanar påven Franciskus oss att ta del i bönen för skapelsen: https://www.youtube.com/watch?v=19v0A19DDXs&feature=youtu.be

 

 

 

 

2016-08-31

Laudato Si - rapport från studiedag i Paris 12 februari 2016

Sr Madeleine Fredell OP deltog i en studiedag kring Laudato Si i februari i Paris. Den hade anordnats för de europeiska råden i hennes systrakongregation. Här kan du läsa en sammanfattning av de inlägg som hölls av Sr Marie-Laure Dénès OP och Elena Lassida.

Klicka här!

2016-03-28

Kommuniké med anledning av terrordåden i Bryssel

Kommuniké från Justitia et Pax Belgien och Pax Christi med anledning av terrordåden i Bryssel tisdag 22 mars 2016

Genom att slå till mot Zaventem och i hjärtat av Bryssel har terroristerna inte bara velat döda: de har också velat så hat. Det åligger nu var och en av oss att inte agera som de vill.

För att rätt bemöta det som sker måste vi vägra att hata och inte heller sluta oss inom oss själva. Vi måste oförtrutet fortsätta att väva den väv som är vårt ”vi” som visserligen är bräcklig men ändå grundläggande. Det handlar inte bara om en moralisk förpliktelse utan är istället en bättre garanti
för säkerhet i ett längre perspektiv.

Genom att slå till mot centrum av en kosmopolitisk huvudstad har attentatsmännen velat få oss att tro att det skulle vara omöjligt att leva
tillsammans, att mötas och att berika varandra. Vi ska inte ge dem en sådan
framgång. Vårt motstånd mot terrorismen består däremot av ännu fler möten, debatter och reflektion.

Vi inbjuder alla att visa solidaritet med offren och att visa medmänsklighet med alla. Varje fredstanke och fredshandling är ett nederlag för terrorn och en seger för framtiden.

 

(översättning från franskan Sr Madeleine Fredell OP)

 

2016-03-23

Saint Patrick's Day - 17 mars

Läs mer här!

2016-03-17

Kommunikation och barmhärtighet: Ett fruktbart möte

I sitt budskap på den 50:e världsdagen för kommunikation sade påven Franciskus bland annat att "Ord kan bygga broar mellan individer och i familjer, i gemenskaper och mellan folk."

Här kan du läsa budskapet i sin helhet på svenska.

2016-03-17

Katolska kvinnor tar till orda - kulturrevolution i katolska kyrkan?

På Internationella Kvinnodagen 8 mars 2016 höll Syster Madeleine Fredell OP ett föredrag under rubriken ovan på Teologiska Högskolan i Bromma.

Här kan du ta del av föredraget i sin helhet.

2016-03-10

Biskop Anders Arborelius bön för Syrien

Barmhärtige Fader i himlen,vi ropar till dig och ber dig: låt din fred och försoning komma till Syrien och Mellanöstern så att det blir ett slut på kriget och konflikten.Sänd din Helige Ande till folken och deras ledare, så att vapnen blir till plogbillar, så att Din fred och rättvisa kan råda. Herre, förbarma dig.

2016-03-04

Catholic Women Speak, Bringing our Gifts to the Table

Antologin Catholic Women Speak, Bringing our Gifts to the Table lanserades första gången i Rom inför Familjesynoden i oktober förra året och blev snabbt presenterad i engelskspråkig press över hela världen. Sedan dess har lanseringar ägt rum på flera platser i USA och den 20 januari 2016 var det dags för London på Roehamptons universitet.

Här kan ni läsa Sr Madeleine Fredells anförande under panelsamtalet.

2016-01-28

Människosyn och den ansvariga människan

"Människosyn och den ansvariga människan" var rubriken på den samtalsinledning som Sr Madeleine Fredell OP höll vid ett arrangemang av Uppsala Kristna Råd, Förbundet Kristen Humanism, Sensus, Bilda och Uppsala stadsbibliotek 19 oktober 2015.

Här kan du läsa föredraget i sin helhet!

2015-10-20

Stöd för FN:s hållbarhets- och utvecklingsmål

Justitia et Pax Europa har i ett uttalande förbundit sig att aktivt arbeta för FN:s nya hållbarhets- och utvecklingsmål.

Här kan du läsa uttalandet!

2015-10-14

Fråga folk vad de behöver

Att främja ett välkomnande samhälle är den sammanfattning som Justitia et Pax Europa gör efter sin generalförsamling och studiedagar i Köpenhamn och Malmö. Läs konferensens slutdeklaration på svenska här.

Klicka här!

2015-10-09

European Models of Living Together

Den Europeiska Konferensen av Justitia et Pax kommissioner samlas till generalförsamling och studiedagar i Köpenhamn och Malmö 25 – 28 september 2015.

Läs mer här!

2015-09-22

Katolska kvinnor tar till orda ...

Inför Familjesynoden 4 - 25 oktober 2015 har nätverket "Catholic Women speak" givit ut en bok med undertiteln "Bringing our Gifts to the Table". På vår hemsida kan du läsa mer om nätverket och boken.

Klicka här!

2015-09-18

Laudato Sii

Påven Franciskus encyklika om miljö- och klimatfrågor kommer ut på torsdag 18 juni. Titeln på engelska är: Laudato Sii: on the care of our common home. Mer information kommer att läggas ut här efter midsommarhelgen.

2015-06-15

Jämställdhet i organisationen

Nu föreligger rapporten från seminariet om "Jämställdhet i organisationen" som Jämställdhetsrådet arrangerade 7 maj 2015.

Läs rapporten här!

2015-05-25

Kvinnor i kyrkan: dialog och reflektion

Universitetet Antonianum anordnade en internationell konferens med temat "Kvinnor i kyrkan: dialog och reflektion" den 28 april 2015. Detta var en i raden av flera konferenser om kvinnors delaktighet i katolska kyrkan. Här kan du läsa Sr Madeleine Fredells rapport från evenemanget.

Fotot föreställer Maria i Uppsala Domkyrka; Marias roll som lärjunge och inte som moder betonades av flera under konferensen.

Här kan du läsa rapporten!

2015-05-07

Biskop William Kenneys predikan vid tacksägelsemässa i Prag

Under den här veckan minns människor slutet på Andra Världskriget i Europa. Biskop William Kenney, hjälpbiskop i Birminghams stift, tidigare hjälpbiskop i Stockholms katolska stift, höll predikan vid tacksägelsemässan i Sankt Wenceslas katedral i Prag den 5 maj. Du kan läsa predikan här som är en reflektion över krigets fasor och en uppmaning att leva efter Saligprisningarna.

Klicka här!

2015-05-05

El Salvadors ärkebiskop Oscar Romero: profet och martyr i vår tid

Charles Câmara håller föredrag om Oscar Romero som saligförklaras 23 maj. Föredraget äger rum i Marie Bebådelse församling, Linnégatan 79 i Stockholm onsdag 6 maj kl. 17.45.

2015-05-04

Är det rätt att mörda i Guds namn?

Här kan du läsa Sr Madeleine Fredells inledning till panelsamtalet "Är det rätt att mörda i Guds namn?" som hölls på Göteborgs interreligiösa centrum torsdag 23 april 2015.

Klicka här!

2015-04-25

Den socialt exkluderande nationalismen

Justitia et Pax Europas gemensamma aktion 2015 behandlar den växande rasismen och främlingsfientligheten i Europa.

Här kan du läsa uttalandet i sin helhet.

2015-03-31

Uttalande angående Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete med Saudiarabien

Justitia et Pax vädjar till Sveriges regering att avsluta samförståndsavtalet om militärt samarbete med Saudiarabien och därmed visa på trovärdighet när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter.

Här kan du läsa hela uttalandet

2015-02-12

Franciskus - en rubrikernas påve

Sr Madeleine Fredell OP har skrivit en artikel om påven Franciskus för Svensk Kyrkotidning 2/2015.

Här kan du läsa artikeln!

2015-02-11

Internationella böndagen mot trafficking

Påven Franciskus har fastställt att 8 februari är den internationella böndagen mot trafficking och i år är första gången vi firar den. Det är också helgonet Josephine Bakhitas firningsdag, hon som själv såldes som slav. En särskild bön har också tagits fram som vi här återger på svenska.

Här kan du läsa mer om initiativet till en böndag mot trafficking

2015-02-03

Bidrag till att bidra till samhällets utveckling

"Staten stöder individers och gruppers initiativ där
religion är tolkningsnyckel och grund för ett samhällsengagemang och
social samlevnad." Så skriver SSTs generalsekreterare Åke Göransson i en artikel. Statens bidrag till trossamfunden är inte ett stöd till religion, utan till trossamfund som en del av civilsamhället.

Här kan du läsa mer!

2015-02-02

The Vatican's trouble with women

Läs Professor Tina Beatties senaste blog i The Tablet. Här nämner hon bland annat att påven vill lyssna på hur kvinnor uppfattar verkligheten.

Klicka här för att komma vidare!

2015-01-26

Holocaust Memorial Day 27 januari

Imorgon är det Förintelsens minnesdag. Biskopskonferensen i England och Wales har sammanställt ett litet idéhäfte.

Här kan du ladda ner häftet.

2015-01-26

BBC Democracy Day

Den 20 januari är BBC demokratidag. Demokratin är inget självklart och något som är vunnet en gång för alla. Vi behöver alltid arbeta för och engagera oss på nytt för att det demokratiska systemet ska fungera. Vi behöver ständig utbildning i demokrati.

Här kan du läsa mer om BBC demokratidag.

2015-01-20

Je suis Charlie Hebdo

JP-kommentaren handlar om den barbariska massakern på Charlie Hebdos journalister och satirtecknare och är skriven av Sr Madeleine Fredell OP.

Här kan du läsa den!

2015-01-10

Få kvinnor bland Guds heliga och kyrkans utvalda

Varför nämns färre kvinnor än män i Allhelgonalitanian och varför står de efter de manliga helgonen? Varför har lekfolket svårt att ta sig in i helgonkalendern överhuvud taget? Det är frågor som Klaus Misgeld ställer i en artikel i Signum och som vi fått tillstånd att publicera här.

Läs vidare här!

2015-01-05

Inte längre slavar utan bröder och systrar

Påven Franciskus fredsbudskap för 2015 behandlar trafficking och vår tids slaveri. Här kan du läsa dokumentet

på svenska!

2015-01-04

Familjesynoden

Sr Madeleine Fredell OP höll ett föredrag om Familjesynoden för Concordia Catholica 2 december 2014.

Här kan du läsa föredraget!

2014-12-11

Guds myndigförklarade representanter

Sr Madeleine Fredell OP höll föredrag vid Menighetsfakulteten i Oslo 8 november 2014 om lekfolkets teologi i Andra Vatikankonciliets anda.

Här kan du läsa föredraget i sin helhet!

2014-11-10

Demokratiprocess för 1,2 miljarder katoliker!

Läs här den senaste JP-kommentaren om den nyligen avslutade familjesynoden i Rom!

Klicka här!

2014-10-22

Nobels fredspris 2014

Nobels fredspris har 2014 tilldelats Malala Yousafzai och Kailash Satyarthi. Malala är den pakistanska flicka som för två år sedan sköts i huvudet av en taliban för att hon talat för flickors rätt till utbildning. Hon överlevde och talade för ett år sedan till FN:s generalförsamling och bor idag i Storbritannien. Kalash Satyarthi är från Indien och arbetar för barnens rättigheter.

Här kan du läsa mer om Malala: http://www.bbc.com/news/world-asia-23241937

Och här något om Kailash Satyarthi: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/satyarthi-facts.html

 

 

2014-10-10

Protecting Human Dignity at a Time of Economic Crisis

Justitia et Pax Europa höll sin generalförsamling och studiedagar i Aten och Korinth 3 - 7 oktober 2014. Temat var "Protecting Human Dignity at a Time of Economic Crisis" och här presenteras det uttalande som Justitia et Pax Europa gjorde.

Läs uttalandet här!

2014-10-09

Open Space om Gaudium et Spes - Kyrkan i världen av idag

Under Justitia et Pax Europas generalförsamling i Aten / Korinth leder Madeleine Fredell OP en Open Space om Gaudium et Spes.

Här kan du läsa inledningen till Open Space

2014-10-02

Tack till Biskop William Kenney

Under Justitia et Pax Europas generalförsamling i Aten i oktober 2014 avgår Biskop William Kenney som ordförande. Varje kommission har skrivit artiklar till en tackbok.

Här kan du läsa svenska kommissionens artikel!

2014-10-01

Justitia et Pax Europas studiedagar och generalförsamling 2014

Justitia et Pax studiedagar och generalförsamling äger rum i Aten och Korinth 3 - 7 oktober 2014.

Här kan du läsa mer om mötet!

2014-09-29

Ekumenisk förbönsgudstjänst i Storkykan 8 september 2014

Under den ekumeniska förbönsgudstjänsten för Irak och Syrien höll Syster Yva Viktoria Daddyza OP ett anförande som tydligt beskrev situationen för de kristna och andra minoriteter på flykt.

Här kan du läsa Syster Yvas anförande

2014-09-08

Situationen i Irak

Dominikansystrarna i Sverige har under sommaren fått ett par brev från Sr Maria Hanna OP som beskrivit de kristnas situation i Irak. Efter den första flykten från Qaraqosh i slutet av juni kunde de flesta återvända tillbaka efter en vecka. Men för mer än fyra veckor sedan var striderna igång igen och nu är de kristna städerna och byarna så gott som tömda på sin ursprungliga befolkning. I massmedia har vi läst om den vidriga förföljelse och det barbariska folkmord av religiösa minoriteter i norra Irak som IS gjort sig skyldiga till. Många kristna söker sig nu till andra länder samtidigt som man fortfarande har ett hopp om att kunna återvända till sina hemorter. Men deras hus, kyrkor och tillgångar är förstörda, uppbrända och skändade. Deras liv är i spillror.

Här kan du läsa Sr Maria Hannas brev från 30 augusti 2014

2014-09-02

Politikerns första önskan

Inför Almedalsveckan liksom inför höstens val till riksdag, landsting och kommun vill Justitia et Pax påminna om den tidigare påven Benediktus XVI:s tal till den tyska Förbundsdagen i september 2011. Här underströk han vikten av att politikern ska lyssna på sitt förnuft och sitt samvete i det politiska arbetet.

Läs mer här!

2014-06-25

Mänskliga Rättigheter i Sverige

I höst ska Sverige avge rapport om situationen för de mänskliga rättigheterna i landet till FN. Svenska FN-förbundet har sammanställt en rapport utifrån ett NGO-perspektiv och Justitia et Pax är en av 32 organisationer som stödjer och undertecknat rapporten. Det mest iögonfallande är att Sverige ännu inte upprättat ett oberoende nationellt organ för att bevaka hur de mänskliga rättigheterna efterlevs här i landet.

Här kan du läsa rapporten!

2014-06-23

Rösta för fred och solidaritet i Europa

Kan vi ta på vårt samvete att låta högerextremistiska rörelser och partier slå sönder det samhälle som vi byggt upp i Europa sedan andra världskrigets slut? Justitia et Pax uppmanar alla att rösta för fred och solidaritet i Europa 22 - 25 maj.

Läs aktuell Justitia et Pax kommentar här!

2014-05-13

Kyrkan och den hotade freden

Klaus Misgeld, ledamot i Justitia et Pax-kommissionen, har skrivit en ledare för Signum 3/2014 där han hävdar att om kristendomen inte kan bidra till fred i världen, förlorar den i trovärdighet.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet!

2014-05-09

Franciskus - en påve för den globala eran?

Utrikespolitiska institutet arrangerade ett panelsamtal med detta tema den 6 maj med Alice Petrén, Ulla Gudmundson och Sr Madeleine Fredell OP.

Här kan du följa samtalet!

2014-04-30

Fader Göran Degen har avlidit

Med stor bestörtning har vi fått veta att Fader Göran Degen avlidit. Han hittades död i sin lägenhet söndag 27 april då han inte kom för att fira mässan i Luleå församling. Fader Göran var vice ordförande för Justitia et Pax kommissionen och har betytt enormt mycket för arbetet för samhällets minsta, för fattiga och marginaliserade människor, både i och utanför kyrkan. Han var en stöttepelare för Justitia et Pax kommissionens arbete och han lämnar ett stort tomrum efter sig. Fader Göran träder nu in i den himmelska glädjen och vi får be om hans förböner för att föra hans verk vidare.

2014-04-28

Ungdomsarbetslösheten - ett hot mot vår framtid

De europeiska Justitia et Pax-kommissionerna riktar ett uttalande om ungdomsarbetslösheten i Europa och hotet mot vår demokrati till politiker, beslutsfattare och civilsamhället. Ytterligare ett dokument vänder sig till kyrkor och religiösa samfund.

Här kan du läsa mer!

2014-04-15

Känner du igen mig?

Här kan du läsa Sr Madeleine Fredells predikan för fjärde söndagen i fastan.

Klicka här!

2014-03-27

Den globala erans idol

Läs Ulla Gudmundsons artikel om påven Franciskus i Dagens Nyheter!

Klicka här!

2014-03-11

The Joy of the Gospel - a personal sharing of the meaning of evangellization

Sr Madeleine Fredell OP höll föredrag med ovanstående rubrik för studenter i Sta Eugenia församling 23 februari 2104.

Här kan du ta del av föredraget!

2014-02-24

Kommentar angående folkomröstningen i Schweiz

Justitia et Pax i Schweiz har kommenterat folkomröstningen angående invandringen i landet. Justitia et Pax Sverige ansluter sig till den schweiziska kommissionens uttalande.

Läs mer här!

2014-02-19

Predikan av P John McCormack

En predikan ska förvisso inte läsas ... men ibland vill man dela med sig utanför den gudstjänstfirande församlingen. P John har givit sitt tillstånd att predikan från söndagen 9 februari får publiceras på Justitia et Pax hemsida.

Här kan du läsa den!

2014-02-10

Virunga nationalpark

Justitia et Pax uppmärksammar hotet om oljeexploatering i Virunga nationalpark.

Fotot är taget av Jonas Mattsson.

Här kan du läsa mer!

2014-02-06

Broderskap som en grund för och väg till fred

Nu finns påven Franciskus budskap för firandet av världsböndagen för fred 1 januari 2014 översatt till svenska.

Här kan du läsa vidare!

2014-01-08

Sammanställningen av enkätsvaren inför den extraordinära biskopssynoden om Familjen

Justitia et Pax kommissionen tackar för de svar och synpunkter som vi fått ta del av och som varit till stor hjälp för att sammanställa vårt eget svar inför synoden.

Här kan du läsa kommissionens sammanställning.

2014-01-01

Vi måste minnas kristallnatten!

Natten mellan 9 - 10 november 1938 ägde en av de mest systematiska och våldsamma förföljelserna rum mot judar i Tyskland. Antisemitismen ökar i Europa idag. Vi får aldrig glömma historien och vi måste göra allt för att motverka all form för rasism.

Här kan du ta del av ett reportage från BBC

2013-11-08

JP-kommentar om kvinnliga kardinaler

Här kan du läsa JP-kommentaren om spekulationerna kring kvinnliga kardinaler.

Klicka här!

2013-11-07

Rapport från studiedagarna i Berlin 2013

Nu kan du läsa rapporten och förberedelsematerialet till de europeiska Justitia et Pax kommissionernas studiedagar i Berlin i september 2013. Temat var Att bearbeta ett våldsamt och tungt förflutet och diktaturens efterverkningar som en utmaning för de europeiska samhällena.

Klicka här!

2013-10-30

Bland helgon och syndare, katolska kyrkan bortom mediabruset

Sr Madeleine Fredell OP höll den 26 oktober ett anförande med ovanstående rubrik. Det publiceras här som aktuell JP-kommentar.

Läs anförandet här!

2013-10-26

Internationella Dagen för Flickor - 11 oktober

Idag firar vi Internationella Dagen för Flickor. Justitia et Pax har beslutat att stödja Svenska FN-förbundets kampanj mot barnäktenskap. Vi uppmuntrar också alla att be för flickors rätt till utbildning och hälsa och att själva få bestämma över sina liv.

Läs mer här!

2013-10-11

Dealing with a Violent Burdened Past and the Aftermath of Dictatorship as a Challenge to European Societies

Pressmeddelande från Justitia et Pax Europas studiedagar i Berlin 20 - 22 september 2013.

Klicka här!

2013-09-26

En god katolik är aktiv i politiken

Läs den senaste JP-kommentaren!

Klicka här!

2013-09-18

JP-Kommentaren

Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, startar en kommentarsida! Här kommer du att regelbundet kunna läsa om aktuella frågor i såväl den politiska sfären som inom kyrkan utifrån ett JP-perspektiv. Det är inte fråga om officiella uttalanden eller föredrag, utan snabba informationer och kommentarer. Varje skribent ansvarar själv för innehållet.

Här kan du läsa första kommentaren!

2013-09-13

Uttalande med anledning av USA:s hot om ett missilangrepp mot Syrien

Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, har gjort ett uttalande angående det aktuella läget i Syrienkonflikten.

Läs uttalandet här!

2013-09-02

Har kyrkan något att bidra med i företagsvärlden? Kristen tro och företagsetik

Det är rubriken för ett halvdagsseminarium som äger rum 22 oktober 2013 på Newmaninstitutet i Uppsala.

Här kan du läsa hela programmet!

2013-08-02

Nyinrättat jämställdhetsråd

Justitia et Pax Jämställdhetsråd i Stockholms Katolska Stift har inrättats och hade sitt första sammanträde 15 maj.

Här kan du läsa mer om rådet!

2013-07-31

Mångfalden i det svenska filmarvet

Justitia et Pax kommissionen vill informera om filmfestivalen "Mångfalden i det svenska filmarvet" som äger rum 24 - 25 augusti 2013 på biografen Zita.

Du kan läsa mer här!

2013-07-23

Religionsfrihet i arbetslivet

Den 4 juni 2013 inbjöd integrationsministern Erik Ullenhag till ett samtal om religionsfrihet i arbetslivet. Klaus Misgeld skrev en rapport från konferensen.

Här kan du läsa rapporten!

2013-06-27

Senaste nytt från Påvliga Rådet för Justitia et Pax

Påvliga Rådet för Justitia et Pax har nyligen avslutat ett kollokvium med representanter från finans- och bankvärlden. Klaus Misgeld har skrivit en sammanfattning utifrån en intervju med kardinal Peter Turkson på Vatikanradion.

Läs mer mär!

2013-05-15

Till tjänst för samhället

Nu finns material att studera från Justitia et Pax samtalskväll om en rättvis ekonomi den 25 april 2013.

Klicka här!

2013-05-02

Ny påve - nya möjligheter till öppenhet och dialog

Sr Madeleine Fredell OP höll en inledning till en paneldebatt med temat ovan på Sankta Katharinastiftelsen 22 april 2013.

Här kan du läsa inledningen!

2013-04-27

Ekonomin måste stå i samhällets tjänst, del 2

Justitia et Pax vill nu rikta sig till alla er i församlingar och olika typer av frivilligarbete med ett studiedokument om ekonomi i samhällets tjänst. Det är skrivet utifrån katolsk sociallära och försöker knyta samman vår tro med ett engagemang för en rättvis ekonomi.

Klicka här för att läsa vidare!

2013-04-12

Religionsfrihet i utbildningsväsendet

Den 25 mars 2013 ägde ett samtal rum i Riksdagens förstakammarsal som handlade om religionsfrihet och utbildningsväsendet. Det var integrationsministern Erik Ullenhag som hade bjudit in.

Läs här rapporten som Klaus Misgeld har skrivit.

2013-04-11

Ekonomin måste stå i samhällets tjänst

Samtliga Justitia et Pax kommissioner i Europa riktar en gemensam uppmaning till regeringar, parlament och beslutsfattare att utnyttja krisen till att skapa förutsättningar för en rättvisare ekonomi.

Läs mer här!

2013-03-01

Saliga de som stiftar fred

"Saliga de som stiftar fred" är rubriken på påven Benedikt XVI:s budskap för firandet av världsböndagen för fred 1 januari 2013.

Här kan du läsa dokumentet i svensk översättning!

2012-12-27

Kyrkans sociala och politiska arbete utifrån Andra Vatikankonciliet

Under den här rubriken höll Sr Madeleine Fredell OP ett föredrag i Caritas Göteborgs regi den 18 november 2012.

Du kan läsa föredraget här!

2012-11-22

Satsa på unga människor och bekämpa politisk extremism

Det är rubriken på årets gemensamma aktion för Justitia et Pax Europa.

Läs uttalandet här!

2012-04-25

Kritik av hedgefonder

Det tyska Förbundet katoliker i ekonomi och förvaltning har gjort ett skarpt uttalande om hedgefonder. De hotar att dra Grekland inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Man fastslår att det inte finns någon mänsklig rättighet om aktieutdelningar.

Läs mer här!

2012-02-07

Bryt tystnaden!

Klaus Misgeld kommenterar en artikel i Dagens Nyheter från 17 januari om den ökande förföljelsen av kristna i världen.

Läs mer här!

2012-01-20

Att utbilda unga människor i rättvisa och fred

Påvens fredsbudskap 1 januari 2012 har som tema "Att utbilda unga människor i rättvisa och fred".

Läs mer här!

2012-01-02

Reform av det internationella finansiella systemet

Idag på FN-dagen, 24 oktober 2011, presenterar påvliga Justitia et Pax ett nytt dokument om reform av det internationella finansiella systemet.

Läs mer här!

2011-10-24

Religionsfrihet

"Efter den arabiska våren: hur ser framtiden ut för religionsfriheten i Mellanöstern och Nordafrika?" var rubriken på ett seminarium i Svenska Missionsrådets regi. Här skriver Klaus Misgeld om detta.

Klicka här!

2011-10-22

Uttalande om sjukförsäkringssystemet

Justitia et Pax publicerar idag sitt uttalande angående sjukförsäkringssystemet i Sverige.

Läs vidare här!

2011-10-21

Videoclips om Mänskliga Rättigheter

Här kan du se fyra korta videofilmer om mänskliga rättigheter som den tyska Justitia et Pax kommissionen har låtit göra.

Klicka här!

2011-10-21

Äktenskap där religioner möts

Boken Äktenskap där religioner möts som utgivits av Sveriges Kristna Råd behandlar äktenskap över religionsgränserna. Redaktörer för boken är Cajsa Sandgren och Katrin Åmell OP

 

 

Här kan du läsa mer om boken!

2011-02-16